kredyty mieszkaniowe
KontaktStrona głównado ulubionych

Newsletter

Wpisz maila

Wyślemy ci najnowsze oferty na maila

Witamy w portalu kredyty bankowe

Zapraszamy do korzystania z portalu na jego stronach znajdziecie państwo, wyczerpujące porównanie kredytów bankowych. Każda oferta jest bardzo szczegółowo opisana. Oferty banków zostały podzielone na kategorie, dzięki czemu znajdziesz ofertę, jaką właśnie poszukujesz.

Zachęcamy do zarejestrowania w sekcji newsletter swojego maila, dzięki czemu będziecie państwo na bieżąco. Od razu po pojawieniu się nowej oferty powiadomimy państwa o niej wysyłając maila.

Nasz portal jest całkowicie bezpieczny, zapraszamy do składania ofert!

Kredyty bankowe

Kredyty bankowe polegają na tym ze bank zostawia do dyspozycji kredytobiorcy kwotę pieniędzy na określony czas, z przeznaczeniem na określony czas. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwroty kwoty pożyczonej wraz z należnymi odsetkami. Strona dominująca w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu nawet, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ja posiada.

W zależności od okresu trwania kredyty dzielimy na kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat)

Formy zabezpieczenia kredytu

 • osobowe:
  • poręczenie - osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
  • weksel - sporządza się deklaracje wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
  • poręczenie wekslowe
  • gwarancja bankowa
  • przelew wierzytelności
  • przystąpienie do długu
 • rzeczowe:
  • zastaw na rzeczach i prawach
  • blokada środków na rachunku bankowym
  • kaucja
  • bon na okaziciela
  • hipoteka-zabezpieczenie spłaty kredytu nieruchomościami

Oferty kredytowe:

Konta osobiste

linkiKontakt

Wysyłając wniosek, zawierasz umowe z instytucją lub firmą oferująca dany produkt lub usługe. Dlatego portal kredytybankowe.info nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty z tego powodu

.